Sadelutprovning med kunskap och känsla!
 

Hela vår verksamhet med sadlar och utrustning finns nu på www.ojsaddles.com

Det viktigaste vid tillpassning av sadel är att sadeln och ryttaren hamnar i balans när hästen är i arbete. Hästens exteriör, ålder och utbildningsståndpunkt påverkar hur hästen bär upp sadeln och ryttaren. Vi ser alltid ekipaget i arbete för att säkerställa att sadeln ger ryttaren och hästen optimala förutsättningar för balans och samspel. 
-Josefine